Opis pokrića

Pokriva odgovornost za štetu koju uporabom vašeg vozila možete nanijeti trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.
Pokriva štetu zbog tjelesnih ozljeda vozača vašeg vozila u slučaju da je vozač prouzročio prometnu nesreću vašim vozilom.

Pokriva troškove popravka/naknadu štete ako vaše vozilo bude:

  • oštećeno u prometnoj nesreći ili na parkiralištu
  • oštećeno ili uništeno u požaru
  • ukradeno
  • oštećeno kao posljedica zlonamjernih radnji
  • oštećeno zbog prirodnih nepogoda
Organizira pomoć na cesti u slučaju kvara, oštećenja ili drugih poteškoća s vašim vozilom i pokriva s tim povezane troškove.
Pokriva isplatu osigurnine u slučaju smrti i trajnog invaliditeta u prometnoj nesreći za vozača i sve putnike i u visini navedenoj na vašoj polici.

Naše osiguranje oblikovali smo tako da sami možete odabrati ono što najviše trebate. 

Naše osnovno pokriće

Pokriće AS Obvezno naše je osnovno pokriće koje morate ugovoriti jer je bitno da budete zaštićeni od moguće štete koju možete uzrokovati vašim vozilom trećim osobama. Ovo pokriće je i zakonski propisano i osnova je za registraciju vašeg vozila.

Naša ostala pokrića

Ostala pokrića ne morate ugovoriti, već ih možete slobodno birati prema vašoj želji, čime možete dodatno osigurati vas, vaše vozilo ili vaše putnike.

Ne zaboravite, ako niste izabrali određeno pokriće, niste osigurani za događaje koje to pokriće obuhvaća.

Za detaljan opis svih pokrića, kao i detalje o Vašem novom auto osiguranju, svakako pročitajte naše Uvjete.