Osobna iskaznica

Osnovni podaci
Ime društva GENERALI osiguranje d.d.
Sjedište društva 10000 Zagreb, Slavonska avenija 1b
Telefon 0800 11 00
E-pošta kontakt.centar-as.hr@generali.hr
Internetska stranica www.as-direct.hr
Matični broj 080122389
Ident. br. za PDV / OIB 10840749604

Etički kodeks

Od 1.1.2023. euro postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Od 29.08.2022. do 31.12.2023. ćete vidjeti dva iznosa (dvojno iskazivanje) - jedan iznos će biti u kunama, a drugi u eurima. Dvojno će se iskazivati cijene proizvoda i usluga u osiguranju, poput iznosa ukupne premije na ponudi i polici osiguranja, iznosa premije na računu, ukupnog iznosa naknade štete i dr.

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Fiksni tečaj konverzije za 1 EUR iznosi 7,53450 HRK.

Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.

Ugovori o osiguranju ostaju isti, odnosno uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Također, uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže ugovor o osiguranju koji je sklopljen, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama i sve eventualne uplate i isplate prema ugovoru će biti u eurima. Iznosi u kunama će se u eure preračunavati uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni.

Generali osiguranje je pristupio Etičkom kodeksu kojim dodatno potvrđuje ispravno preračunavanje cijena i drugih vrijednosti iz ugovora o osiguranju u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Dodatna obavijest klijentima Generali osiguranja o uvođenju eura: 
https://www.generali.hr/obavijest-klijentima-o-uvodenju-eura