Osobna iskaznica

Osnovni podaci
Ime društva GENERALI osiguranje d.d.
Sjedište društva 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284
Telefon 0800 11 00
Telefaks +385 1 61 97 456
E-pošta info@as -direct.hr
Internetska stranica www.as-direct.hr
Matični broj 080122389
Ident. br. za PDV / OIB 10840749604